Ophavsret

Alt materiale på Erotikum.dk tilhører Erotikum.dk. Også indlæg og kommentarer der er postet til websitet og diverse debatfora tilhører Erotikum.dk. Intet materiale må kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Erotikum.dk.
Brugere af Erotikum.dk kan dog frit printe materialet til privat ikke-kommercielt brug på betingelse af, at materialet ikke ændres, at der ikke tages imod betaling for formidling af materialet og at Erotikum.dk angives som kilde.

Vi tjekker løbende internettet for misbrug, herunder uretmæssig kopiering af vores materiale. Misbrug medfører øjeblikkeligt krav om erstatning, samt fjernelse af fx kopieret materiale. Sker dette ikke, forelægges sagen domstolene.

Erotikum.dk forbeholder sig ret til, uden yderligere varsel, at benytte alt materiale, der bliver sendt til Erotikum.dk, på alle sider på websitet, hvor materialet findes relevant.
Erotikum.dk kan ikke gøres ansvarlig for indhold der postes som kommentarer på websitet eller diverse debatfora, da websitets funktioner umuliggør øjeblikkelig kontrol med, hvilke holdninger og meninger der udtrykkes.
Erotikum.dk forbeholder sig ret til at afvise og/eller fjerne materiale der anses for upassende og stødende, fornærmende, pornografisk, ulovligt, racistisk, chikane af navngivne personer eller materiale, der på anden måde strider mod god etik og moral.

Enable registration in settings - general